Добро нам дошли!

2020   hol cvece1

 

informator

facebook logo5          

 

 

 

 

instagram1

 

 

 

       youtube 

 
 Телефон за информације 
062/80-565-05 
 


ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ

      

Е-УПИС ПРВАКА - КОРАК ПО КОРАК

Признање

ПРИЗНАЊЕ "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"

На основу анализе и разматрања конкурсног материјала, а у складу са Пословником Одбора за доделу признања „Др Ђорђе Натошевић“,  донета је одлука да се ово престижно признање  за школску 2015/2016. годину додели:

Предшколској установи „Полетарац“ у Оџацима

Основној  школи „Бранко Радичевић“ у Панчеву

- Техничкој школи   „Иван Сарић“ у Суботици

- Милени Гмијовић, наставнику разредне наставе у ОШ „Здравко Гложански“ у Бечеју и

- Александри Секулић, наставнику срског језика у Економско-трговинској школи у Кули

Признање се додељује за изузетне резултате остварене применом савремених метода у васпитно-образовном раду и настави на подручјима: образовно-васпитног рада у основним и средњим  школама; радa са обдареним ученицима са изузетним способностима, као и онима који заостају у савладавању садржаја васпитно-образовног рада и садржаја наставног градива; слободних активности са ученицима; стручног усавршавања наставника и сарадника; професионалне оријентације ученика; сарадњe са родитељима; културне и јавне делатности и сарадњe са ужом и широм друштвеном заједницом; руковођењa, организацијe и обезбеђивањa квалитета рада установе; унапређивањa толеранције и прихватањa различитости и у другим областима у оквиру основне делатности установе.

На основу предлога радне групе утврђује се укупан број бодова за сваког кандидата, од 0 до 100. Кандидату који је постигао 80 или више бодова, може се доделити признање. 

Мерила за доделу признања су квалитативни и квантитативни показатељи постигнутог успеха у различитим подручјима васпитно-образовног рада установе у целини.

Признање може да се додели истој установи по протеку пет школских година од претходне доделе признања.

Приликом утврђивања постигнутих резултата разматрају се резултати постигнути у претходне две школске године у односу на годину у којој је објављен конкурс.

Признање може добити основна или средња школа која је у последње две школске године постигла изузетне резултате у следећим подручјима:

-          планирање, организација, реализација и вредновање наставе, применом савремених наставних метода, облика наставног рада и медија (оцена квалитета наставе са аспекта модерне дидактичке и методичке теорије и праксе, резултати успеха ученика)

са додељених, од 0 до 8 бодoва,

-          отвореност установе и флексибилности програма за сву децу (инклузија установе и заједнице)

са додељених, од 0 до 4 бода,

-          остваривање услова за реализацију програма васпитног рада са посебним нагласком на развијање толеранције и дијалога, уопште, прихватања различитости: националне, родне, верске и друге (услови, идеје и облици)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          вредновање услова, процеса и резултата из кључних области, подручја, показатеља и (или) нивоа остварености

са додељених, од 0 до 4 бодa,

-          обухват ученика, флуктоација и постигнут успех, односно обухват ученика и корисника различитим програмима (број ученика једне генерације, број који је завршио школовање у тој школи, број оних који се осипају по разредима, број оних који су напустили школу, односно програми, облици реализације, носиоци, обухват, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          индентификација и рад са обдареним ученицима, додатна настава – број ученика, квалитет програма и организације, носиоци, резултат, посебни резултати у индивидуалном раду са обдареним ученицима и њиховој припреми за убрзано напредовање; односно спрецифичне, посебне, индивидуалне и различите програме за талентоване ученике, односно ученике са сметњама и тешкоћама у развоју (број ученика, програми, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          идентификација, помоћ и рад са ученицима који заостају у савладавању наставног програма (допунска настава – број ученика, квалитет организације наставе, степен индивидуализације, носиоци и резултати; односно програми, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          организација и реализација слободних активности ученика (број и врста слободних активности, обухватност, квалитет програма, облици и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          степен стручне заступљености наставника и сарадника у школи, према важећим нормативима (број оних који испуњавају услов у погледу стручне спреме, број оних који немају прописану или потребну стручну спрему)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          сарадња са родитељима ученика (облици сарадње, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          модерна и ефикасна професионална оријентација ученика (облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          стручно усавршавање наставника и сарадника школе (облици, садржаји, носиоци и резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          помоћ наставницима и сарадницима да наставе своје образовање (специјализација, магистратура, докторат, у струци)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          број ученика који су учествовали на такмичењима различитог нивоа и укљученост школе у друштвену заједницу (број, област, ниво такмичења, постигнити резултати, ко је ученике припремао, врсте садржаја којима се школа укључивала у рад друштвене заједнице или организације, сврха ангажовања, обухват ученика, носиоци активности)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          опремљеност школе савременим наставним медијима и специјализованом опремом и средствима, степен и квалитет њиховог коришћења у настави и другим облицима образовно-васпитног рада (који медији, опрема и средства, врста, број, оспособљеност наставника и сарадника за рад са медијима, опремом и средствима, ко их користи, број корисника, резултати) 

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          квалитет програма васпитног рада и његове реализације са посебним освртом на неговање међунационалне толеранције и уважавање различитости: националне, родне, верске и друге (облици реализације, обухват ученика, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          квалитет образовно-васпитног рада, посебно у погледу развијања иницијативе и креативности у раду  како наставника, тако и ученика (облици и садржаји, носиоци, резултати)

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          заступљеност истраживачког рада у школи (теме истраживања, носиоци, резултати, корисници)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          објављени радови наставника и сарадника (број радова, теме, где су објављени, ко је објавио)

са додељених, од 0 до 3 бода,

-          неговање естетске културе, развијање еколошке свести и оспособљавања ученика за заштиту животне средине

са додељених, од 0 до 5 бодова,

-          организација тимова и квалитет међуљудских односа 

са додељених, од 0 до 5 бодова.

 

Бројач посета

578948

Огласна таблаОд 7. новембра старијој смени настава почиње од 8 часова, а млађој од 13,30 часова.

Смена се мења 21. новембра.  

:)

 

 

 

 

Све информацијe можете добити путем бројева телефона 352-663 или 062/80-56-505 радним данима од 8 до 15 часова.

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30